C.E Rate

BB+  275

EN ISO 9001 : 2008

Management system as per

B+ Grade

S.G.S.Co

B Grade

Bahman

  • بهین کیفیت شمال

  •  8000 3510 011 98+

C.E Rate

BB+  275

EN ISO 9001 : 2008

Management system as per

B+ Grade

S.G.S.Co

B Grade

Bahman

تماس با ما

تماس تلفنی

جهت ارتباط تلفنی با شرکت و یا ارسال فکس با شماره های زیر ارتباط برقرار کنید

تلفن تماس: ۵-۳۵۳۷۴۵۰۲ ۰۱۱  –  ٧-۳۵۳۷٦۵۰۲ ۰۱۱  

نمابر: ۳۵۳۷۴۵۰۱ ۰۱۱

آدرس پستی

بابلسر ، هادی شهر، بلوار امام رضا،

خیابان اما رضا ی 38 (صنعت) ، پلاک 636

کدپستی  ٢١١٤٠-٤٧٤٦١

پست الکترونیک

برای ارتباط از طریق پست الکترونیک، درخواست و پیام خود را با استفاده از آدرس الکترونیک زیر برای ما ارسال کنید.

info@bks-co.ir

راه بهتری برای ارتباط ایجاد کرده ایم

با استفاده از فرم زیر درخواست خود را برای ما ارسال کنید. در سریعترین زمان ممکن پیام شما خوانده شده و ترتیب اثر داده خواهد شد.

Top